L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church
Forum RP de l'Eglise Aristotelicienne du jeu en ligne RR
Forum RP for the Aristotelic Church of the RK online game
 
Lien fonctionnel : Le DogmeLien fonctionnel : Le Droit Canon
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer 
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion 

Část II. Episkopát

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothčque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Le Droit Canon - The Canonic Law
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
PolicarpoInscrit le: 16 Avr 2013
Messages: 1320

MessagePosté le: Dim Déc 09, 2018 12:24 am    Sujet du message: Část II. Episkopát Répondre en citant

Citation:

Regimini secularis ecclesiae
Papežská bula "Pro vedení sekulární Církve”.


Kniha 2: Episkopát, kněžství a církevní strukturyOddíl první: Apoštolát


Část první: Provincie a diecéze

  Odstavec 1: Diecéze je církevní obvod, jehož věřící jsou svěřeni stejnému biskupovi, dědici episkopální tradice coby nástupci apoštolů. Biskup je náboženským vůdcem diecézních věřících za asistence a pomoci členů diecézního kléru.

  Odstavec 2: Diecéze je rozdělena na jednotlivé farnosti, jejichž počet se v různých diecézích liší.

  Odstavec 3: Diecéze jsou seskupovány v církevní provincie. Ty jsou řízeny metropolitním arcibiskupem.

  Odstavec 4: Církevní provincie pokrývající území ovládané jedním pozemským vládcem, jsou seskupeny v Primátství, která podléhají autoritě Primasů. Primátství musí obsahovat vždy minimálně dvě církevní provincie a dohromady minimálně čtyři diecéze.

   - Odstavec 4.1: Primas je veden biskupským shromážděním složeným minimálně z metropolitních arcibiskupů církevních provincií, které jsou součástí primátství, má vliv na nominace a odvolávání biskupů na svém území.

   - Odstavec 4.2: Každé primátství má svůj vlastní status, schválený Svatým Kolegiem.

   - Odstavec 4.3: Lingvistické zóny, které nemají právo žádat o statut primátství, jsou ustanoveny vice-primátstvími. Tato vice-primátství jsou pak připojena k již existujícím primátstvím nebo jsou řízena prelátem zplnomocněným Svatým Kolegiem.

   - Odstavec 4.4: Kurie může také rozhodnout o dočasném připojení jednotlivé provincie k sousednímu primátství nebo dočasném spojení několika jednotlivých provincií do jediného primátství.

   - Odstavec 4.5: Pokud to zlepší fungování oblasti, může Kurie rozdělit stávající primátství na několik vice-primátství. Tato vice-primátství fungují stejně jako primátství.Část druhá: Episkopát

V dalším textu je slovem "biskup" označován bez rozdílu držitel jakéhokoliv biskupského úřadu, ať už má titul biskupa nebo arcibiskupa.

  Odstavec 1: Biskupové jsou třetími v hierarchii Církve, za Papežem a Kardinály.

  Odstavec 2: Biskup je duchovní, který byl buď Papežem, nebo členy Episkopátu se souhlasem Papeže zvolen do čela diecéze. Stejnými osobami je i odvolatelný.

  Odstavec 3: V čele každé diecéze může být jen jeden biskup.

  Odstavec 4: Existují dva druhy biskupské hodnosti: biskupové z funkce a čestní biskupové.

  Odstavec 5: Biskupové z funkce jsou metropolitní arcibiskup, světící arcibiskup a světící biskup podle statutu diecéze, ke které je jejich titul vázán. Rozdíly mezi těmito tituly nejsou rozdíly funkčními, jen čestnými.

  Odstavec 6: Biskup spravuje svou diecézi dle svého uvážení v mezích daných edikty příslušné biskupské konference, kanonickým právem Církve, věroukou a předpisy vydanými Církví.

   - Odstavec 6.1: Biskup jmenuje a odvolává členy své diecézní rady.

   - Odstavec 6.2: Biskup zajišťuje obsazení volných pozic v duchovenstvu Res Parendo a In Gratebus jmenuje a odvolává farní duchovenstvo, které má ve své jurisdikci.

   - Odstavec 6.3: Biskup na žádost šlechticů nebo dle vlastního uvážení jmenuje a odvolává kaplany šlechtických kaplí ve své jurisdikci.

   - Odstavec 6.4: Biskup jmenuje a odvolává duchovní laických a vojenských organizací registrovaných v jeho diecézi s vyjímkou vojenských a náboženských řádů uznaných Římem.

   - Odstavec 6.5: Biskup je oprávněn navrhovat příslušné Papežské konzistoři exkomunikace, défroquage a zrušení svátostí.

   - Odstavec 6.6: Biskup má právo stanovit pravidla omezující poskytování svátostí, pokud je schválí Kongregace Svatého Úřadu.


  Odstavec 7: Emeritní biskupové jsou čestní biskupové, kteří svou funkci plnili řádně a dle pravidel minimálně 3 měsíce, dle tohoto zákona jsou tak titulováni po dobu 2 měsíců. Biskupská konference může omezit jejich práva ve svých shromážděních. Nemají žádný vliv ve své původní diecézi.

  Odstavec 8: Biskupové In Partibus jsou jmenováni Svatým Kolegiem jménem Papeže na případnou žádost Biskupské konference. Jsou členy biskupské konference primátství, v němž mají své bydliště.

  Odstavec 9: Biskupská hodnost je udělena také některým vyšším duchovním, jako jsou rektor církevního řádu, velmistři vojenských nebo náboženských řádů, představení klášterů In Gratebus a prefekti kongregací.Část třetí: Biskupské a diecézní úřady

  Odstavec 1: Metropolitní Arcibiskup

   Základní podmínky = Kandidát musí být vysvěcený a teolog Aristoteliánské Církve.
   Působící příčiny = Je volen biskupskou konferencí, ke které patří jeho diecéze.
   Formální postupy = Do úřadu je uveden dvěma sobě rovnými se souhlasem Papeže.
   Výsledný produkt = Je řádným členem biskupských konferencí, pod které spadá alespoň jedna z farností v jeho jurisdikci. Řídí církevní provincii a zpravidla i svou diecézi.


  Odstavec 2: Světící biskup a arcibiskup

   Základní podmínky = Kandidát musí být vysvěcený a teolog Aristoteliánské Církve.
   Působící příčiny = Je volen biskupskou konferencí, pod kterou spadá jeho diecéze.
   Formální postupy = Do úřadu je uveden dvěma sobě rovnými se souhlasem Papeže.
   Výsledný produkt = Je řádným členem biskupských konferencí, pod které spadá alespoň jedna z farností v jeho jurisdikci, pokud vnitřní předpisy konference neomezují členství pouze na metropolitní arcibiskupy. Řídí svou diecézi.


  Odstavec 3: Biskup primas

   Základní podmínky = Před svou kandidaturou musí řádně a dle pravidel plnit funkci biskupa minimálně po dobu 3 měsíců.
   Působící příčiny = Je určen podle pravidel určených příslušnou konferencí.
   Formální postupy = Do úřadu je uveden Kamerlingem nebo Arcijáhnem Římským.
   Výsledný produkt = Biskup primas je jménem příslušné konference svrchovaným nadřízeným všem biskupům spadajícím pod jeho primátství.

    - Odstavec 3.1: Pokud učiní sám nějaké rozhodnutí, má Biskupská konference pravomoc rozhodnutí zrušit a nahradit primasův dekret vlastním, a to na žádost jednoho ze svých členů.

    - Odstavec 3.2: Primas si i nadále uchovává povinnosti v rámci své provincie nebo diecéze.


  Odstavec 4: Biskup viceprimas

   Základní podmínky = V okamžiku nominace musí být biskupem.
   Působící příčiny = Je určen biskupem primasem dle pravidel zavedených příslušnou konferencí.
   Formální postupy = Je do úřadu uveden svým biskupem primasem.
   Výsledný produkt = Je zástupcem biskupa primase.

    - Odstavec 4.1: Pokud není přítomen biskup primas nebo je nezpůsobilý vykonávat svou funkci, přebírá biskup viceprimas všechny jeho pravomoce při zastupování, zasedáních či hlasováních, a to až do doby, kdy biskup primas zase začne vykonávat svou funkci.

    - Odstavec 4.2: Biskup viceprimas si i nadále uchovává povinnosti v rámci své provincie nebo diecéze.


  Odstavec 5: Emeritní Biskup

   Základní podmínky = Musel svou funkci biskupa vykonávat řádně a dle pravidel po dobu minimálně 3 měsíců.
   Působící příčiny = Titul je udělován automaticky na dobu 2 měsíců.
   Formální postupy = Titul je potvrzen příslušnou konferencí, ke které patří.
   Výsledný produkt = Je čestným členem biskupské konference, ve které má své trvalé bydliště.

    - Odstavec 5.1: Titul emeritní biskup je titul dočasný a čestný, jehož cílem je umožnit přechod v době změny nebo stěhování.


  Odstavec 6: Biskup In partibus

   Základní podmínky = Musí svůj biskupský úřad vést zvláště chvályhodným a vzorným způsobem a podílet se na budování církve.
   Působící příčiny = Jmenuje jej Papež nebo Kurie, ale navrhnout ho může biskupská konference.
   Formální postupy = Do úřadu je uveden Kamerlingem, Arcijáhnem Římským nebo Primasem biskupské konference, ke které náleží.
   Výsledný produkt = Může se jako plnohodnotný člen účastnit biskupských konferencí podle svého trvalého bydliště, pokud s tím souhlasí biskup primas a biskupové příslušné konference.


    - Odstavec 6.1: Titul In partibus je čestný a obvykle je udělován biskupům, kteří se rozhodli odejít na odpočinek. Pokud se rozhodnou opět vést diecézi či arcidiecézi, ztrácí biskup In partibus tento titul. Mimo automatickou ztrátu titulu může titul In partibus zrušit pouze Kurie nebo smrt.


  Odstavec 7: Generální vikář

   Základní podmínky = Musí být knězem. V jedné církevní provincii může existovat pouze jeden generální vikář nebo první arcijáhen
   Působící příčiny = Je nominován metropolitním arcibiskupem.
   Formální postupy = Do úřadu jej uvádí metropolitní arcibiskup.
   Výsledný produkt = Jeho povinností je pomáhat arcibiskupovi při správě církevní provincie.

    - Odstavec 7.1: Aristoteliánský medailon generálního vikáře je zlatý a zelený.


  Odstavec 8: První arcijáhen

   Základní podmínky = Musí být křtěný věřící. V jedné církevní provincii může existovat pouze jeden generální vikář nebo první arcijáhen
   Působící příčiny = Je nominován metropolitním arcibiskupem.
   Formální postupy = Do úřadu jej uvádí metropolitní arcibiskup.
   Výsledný produkt = Jeho povinností je pomáhat arcibiskupovi při správě církevní provincie.

    - Odstavec 8.1: Aristoteliánský medailon prvního arcijáhena je stříbrný a zelený.


  Odstavec 9: Diecézní vikář

   Základní podmínky = Musí být knězem. V jedné diecézi nebo arcidiecézi může existovat pouze jeden diecézní vikář nebo arcijáhen.
   Působící příčiny = Je nominován příslušným biskupem.
   Formální postupy = Do úřadu jej uvádí jeho nadřízený biskup.
   Výsledný produkt = Jeho povinností je pomáhat biskupovi při správě diecéze.

    - Odstavec 9.1: Aristoteliánský medailon diecézního vikáře je zlatý a zelený.


  Odstavec 10: Arcijáhen

   Základní podmínky = Musí být pokřtěný věřící. V jedné diecézi nebo arcidiecézi může existovat pouze jeden diecézní vikář nebo arcijáhen
   Působící příčiny = Je nominován příslušným biskupem
   Formální postupy = Do úřadu jej uvádí jeho nadřízený biskup
   Výsledný produkt = Jeho povinností je pomáhat biskupovi při správě diecéze.

    - Odstavec 10.1: Aristoteliánský medailon arcijáhena je stříbrný a zelený.  Odstavec 11: Biskupský legát

   Základní podmínky = Musí být křtěný věřící Církve.
   Působící příčiny = Je nominován biskupem své diecéze nebo provincie.
   Formální postupy = Je do úřadu uveden biskupem své diecéze nebo provincie.
   Výsledný produkt = Jeho povinností je pomáhat biskupovi při plnění přesně vymezeného úkolu.

    - Odstavec 11.1: Počet biskupských legátů v diecézi závisí na uvážení biskupa, musí být odůvodnitelný.

    - Odstavec 11.2: Legát má stejná privilegia Res Parendo jako Kanovník.


  Odstavec 12: Kanovník

   Základní podmínky = Musí být křtěný věřící a teolog Aristoteliánské církve (Level VI - Církevní cesta).
   Působící příčiny = Je nominován biskupem své diecéze.
   Formální postupy = Je do úřadu uveden biskupem své diecéze.
   Výsledný produkt = Jeho úkolem je pomáhat In Gratebus se správou diecéze nebo provincie.

    - Odstavec 12.1: Počet kanovníků je omezen u metropolitní arcidiecéze na šest, u standardní arcidiecéze na pět a u diecéze na čtyři.

    - Odstavec 12.2: Funkce kanovníků jsou definovány v současném zákoně: Odpovědný za pokladnu, Odpovědný za doktrínu, Odpovědný za vztahy s kněžími, Odpovědný za obranné složky církve, Odpovědný za diecéze - v arcidiecézi, Konzultant aspektů náboženství - v metropolitní arcidiecézi.Kánonický text o sekulárním duchovenstvu,
schválen a vydán v Římě Svatým Kolegiem během pontifikátu svatého otce Evžena V. v den svaté Marie Magdaleny, dvacátého prvního dne měsíce července, léta Páně MCDLVII.

Původně vydáno Jeho Eminencí Jeandalfem v den apoštola svaté Heleny, osmnáctého srpna léta Páně MCDLV;
Revidováno a publikováno Jeho Eminencí Aaronem de Nagan, Kardinálem-Kamerlingem v den svatého Benedikta jedenáctého července léta Páně MCDLVI;
Revidováno, opatřeno pečetí a znovu publikováno předchozím vydavatelem dvacátého čtvrtého dne měsíce července léta páně MDCLVII

_________________
His Excellency the Most Reverend Monsignor Prof. Dr. theol. Policarpo von Wittelsbach
Bishop of Regensburg
Archabbot of the Abbey of Heiligenbronn
German archivist for the Roman registers of Sacraments
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothčque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Le Droit Canon - The Canonic Law Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com