L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church
Forum RP de l'Eglise Aristotelicienne du jeu en ligne RR
Forum RP for the Aristotelic Church of the RK online game
 
Lien fonctionnel : Le DogmeLien fonctionnel : Le Droit Canon
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer 
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion 

Část II: Svátost manželství

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothčque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Le Droit Canon - The Canonic Law
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
PolicarpoInscrit le: 16 Avr 2013
Messages: 1320

MessagePosté le: Dim Déc 09, 2018 12:25 am    Sujet du message: Část II: Svátost manželství Répondre en citant

Citation:
  ........
  Ad mundi salutem per sanctificationem
  Bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification ».
  - Suite -  Kniha 1: Církevní právo svátostné  Část II: Svátost manželství.


  Sekce A: o svátosti

  Odstavec 1:
  Základní podmínky = muž a žena, křtění věřící Církve Aristoteliánské
  Působící příčiny = Jakýkoliv člen kléru, jehož úřad mu umožňuje svátost vykonávat
  Formální postupy = Úřad, výměna manželských slibů a závazků
  Výsledný produkt = Spojení před Bohem i člověkem s cílem založit rodinu a nalézt Aristoteliánské přátelství

  Odstavec 2: Přikázání církve o manželství a povaze manželství jsou zahrnuty v knize 4 učení a svátostí Církve.

  Odstavec 3: Manželství je vysvěcení hlubokomyslné dohody mezi dvěma lidmi, vytvářející nerozdělitelný životní svazek symbolizující Aristoteliánské přátelství v jedné z jeho nejčistších forem.

  Odstavec 4: K vykonání obřadu svátosti manželství jsou oprávněni pouze kněží v příslušném úřadě a duchovní s oprávněním udělovat tuto svátost.

  Odstavec 5: Bez povolení kněze nebo knězů odpovědných za farnosti, ke kterým patří ženich i nevěsta, není možné uzavřít manželství.


  - Odstavec 5 b: Pokud je odpovědná osoba nedostižná, může povolení udělit lokální církevní autorita přímo nadřízená této osobě.


  Odstavec 6: Svátost manželství je prováděna ve farnosti, ke které patří stávající bydliště ženicha a nevěsty, pokud oba bydlí ve stejné farnosti, jinak je prováděna ve farnosti nevěsty.


  - Odstavec 6 b:
  Pokud k tomu dá souhlas držitel místního biskupského úřadu, může být manželství uzavřeno v šlechtické, rodinné, nebo královské kapli jednoho z budoucích manželů; nebo v katedrále příslušné diecéze, pokud mají oba bydliště v jedné diecézi; nebo v katedrále diecéze příslušné bydlišti nevěsty.

  - Odstavec 6 c: Aby mohlo být uzavřeno manželství na jiném místě, musí být dán předchozí souhlas biskupa odpovědného za diecézi bydliště ženicha a nevěsty nebo alespoň biskupa odpovědného za diecézi nevěsty, a zároveň preláta odpovědného za místo, kde má být manželství uzavřeno.

  - Odstavec 6 d: Uzavření manželství v Římské bazilice či kostele podléhá předchozímu schválení kardinála. Pro uzavření manželství v královských či říšských katedrálách je nutné schválení příslušnou zemskou konzistoří nebo kardinálem ve funkci primase, nebo jinéhým orgánem považovaným za k tomu kompetentního a respektovaného.


  Odstavec 7: Je nezbytná přítomnost nejméně dvou svědků z řad křtěných věřících. Jednoho zástupce nevěsty a jednoho zástupce ženicha. Jsou zárukou snoubenců při uzavření manželství.

  Odstavec 8: Pár musí být složen ze dvou křtěných věřících nepodléhajících závazku, který neumožňuje manželství.

  Odstavec 9:
  Snoubenci nesmí být příbuzní do čtvrtého kolene.

  Odstavec 10: Snoubenci musí být formálně zasnoubeni, ohlášky musí být zveřejněny nejméně 15 dní před dnem sňatku.


  - Odstavec 10 b: Ohlášky manželství musí být zveřejněny oběma stranami, v kostele Res Parendo fary náležející k místu pobytu snoubenců In Gratebus, nebo v každé z jejich farností, pokud nemají stejné bydliště.

  - Odstavec 10 c: Zveřejnění ohlášky je úplné, pokud obsahuje plná jména snoubenců, jejich bydliště, místo, kde bude manželství uzavřeno, a jména svědků.

  - Odstavec 10 d: Pokud by z nějakého důvodu pár měl omezit dobu ohlášek, musí pár a světící clerc odeslat příslušnému metropolitovi zvláštní žádost s odůvodněním. Clerc by měl zároveň informovat svého přímého nadřízeného.


  Odstavec 11: Pár zpečetí svůj svazek výměnou slibů, symbolizovanou výměnou prstenů, před Bohem a lidmi.

  Odstavec 12: Pokud jeden ze snoubenců uzavírá již druhé nebo další manželství, celebrující clerc potvrdí zrušení nebo rozpuštění předchozího manželství

  Odstavec 13: Celebrující clerc nebo jiný oprávněný zástupce církce zapíše manželství v příslušných registrech.

  Odstavec 14: Zvláštní případy a místní zvyklosti:
  Kánonické právo dává rámec pro manželství v určité jednotnosti z vycházející z jednoty Církve. Diecéze a provincie mají právo, z kulturních důvodů či dle místních zvyklostí, ukládat další omezení na manželství ve shodě s Papežskou konzistoří, nebo jiným vhodným orgánem, po konzultaci s Kongregace Svatého úřadu a Kongregací pro šíření víry.

  Sekce B: Zrušení svátosti manželské

  Odstavec 1: Jakákoliv žádost o přerušení, rozloučení nebo anulaci svátosti manželské musí být předložena místní biskupské kanceláři nebo kompetentní autoritě.


  Přerušení svátosti manželské

  Odstavec 2: Přerušení svátosti manželské je automatický proces, který vyžaduje pouze jedno přezkoumání diecézními úředníky

  Odstavec 3: Přerušení svátosti manželství je možné uplatnit pouze ve dvou případech:
  - Odstavec 3.1: Smrt jednoho z manželů
  - Odstavec 3.2: Vstup jednoho z manželů do Řádu
  - Odstavec 3.3: Pokud je důvodem pro přerušení manželství vstup jednoho z manželů do Řádu, znamená to pro něj trvalé sproštění manželských povinností
  - Odstavec 3.4: Pokud je důvodem pro přerušení manželství vstup jednoho z manželů do Řádu a manželé během trvání svátosti splodili potomka, přerušení manželství nesprošťuje příslušného manžela rodičovských povinností.

  Odstavec 4: V případě přerušení manželství je manželství považováno za platné a legitimní, jen nemá žádný efekt v budoucnosti. Závazky vzniklé po dobu trvání svátosti jsou legitimní a platné.


  Rozloučení svátosti manželské (rozvod)


  Odstavec 5: Rozloučení svátosti manželské je ukončení manželství na základě rozhodnutí manželů rozejít se a ukončit svůj život v páru.
  Odstavec 6: Motivací k rozloučení svátosti manželské mohou být:
  - Odstavec 6.1: Ztráta romantických citů mezi manžely
  - Odstavec 6.2: Cizoložství jednoho z manželů, tomu z manželů, který se cizoložství dopustil, nebude umožněno přijetí nové svátosti manželské
  - Odstavec 6.3: Opuštění manželského lože jedním z manželů na dobu delší než 3 měsíce. Tomu z manželů, který se dopustil zanedbání manželských povinností, nebude umožněno přijetí nové svátosti manželské
  - Odstavec 6.4: Zmizení jednoho z manželů na dobu nejméně 3 měsíců

  Odstavec 7: Rozloučení svátosti manželství spočívá v odstranění manželských povinností mezi manžely

  Odstavec 8
  : Pokud manželé během trvání svátosti zplodili potomka, nezbavuje je rozloučení manželství rodičovských povinností.

  Odstavec 9: V případě rozloučení manželství je manželství považováno za platné a legitimní, jen nemá žádný efekt v budoucnosti. Závazky vzniklé po dobu trvání svátosti jsou legitimní a platné.

  Odstavec 10: Každá žádost o rozloučení manželství je archivována v biskupské kanceláři, pod níž manželé spadají před tím, než je postoupena příslušné Papežské konzistoři
  - Odstavec 10.1: Biskupská kancelář zpracovává a zveřejňuje tyto žádosti, případné tresty a uložená pokání. Své rozhodnutí předává kompetentní Papežské konzistoři, který ho buď potvrdí nebo zruší.

  Odstavec 11: Papežské konzistoře mají v oblastech, které jsou jim podřízeny, mají plně ve své pravomoci rozhodnutí týkající se rozloučení svátostí manželských, uložení spravedlivých trestů a pokání, revizí rozhodnutí navrhovaných biskupským úřadem s ohledem na zákazy uložené jednomu nebo oběma manželům.
  - Odstavec 11.1: Papežské konzistoře jsou v rámci spravovaného území oprávněny přehodnotit svá předchozí rozhodnutí po dvanáctiměsíčním zkušebním období


  Anulování svátosti manželské

  Odstavec 12: Anulování maželství znamená, že svátost manželství nebyla nikdy v minulosti provedena. V očích církve takové manželství nikdy neexistovalo.

  Odtsavec 13: Během anulování svátosti manželské je manželství shledáno neplatným a nelegitimním. Veškeré závazky vzešlé z takového manželství jsou také neplatné.
  - Odstavec 13.1: Pouze Papež nebo jeho zástupce může v mimořádných situacích legitimizovat závazek vzniklý v době takového nelegitimního partnerství

  Odstavec 14: Pravomoc anulovat svátost manželskou má Svatá kolej kardinálů v zastoupení Papeže.

  Odstavec 15: Jakákoliv žádost o anulování manželství je směrována na biskupskou kancelář, která ji předává kompetentní Papežské konzistoři, která posoudí její relevantnost a své rozhodnutí předá Svaté koleji kardinálů.

  Odstavec 16: Papežská konzistoř vystupuje jako soudce a doporučuje oficiální rozhodnutí o schválení žádostí. Toto rozhodnutí je předáno Svaté koleji, která o oficiálním stanovisku rozhoduje.

  Odstavec 17: Možné příčiny anulování svátosti manželství jsou definované přípustností žádosti a jsou omezeny téměř výlučně na vážné pochybení při udělování svátosti manželské, zneužití důvěry či podvod manželů během svatby.

  Kanonický text o svátostech aristotelské a římské církve.
  Dané v Římě během pontifikátu Nejsvětějšího otce Eugene V, dvacátého osmého března roku milosti MCDLV.

  Poslední potvrzení Sacred College of Cardinals V červenci roku milosti MCDLXIV.

  Vydává ji pozdější Jeho Eminence Jeandalf dvacátého osmého března roku MCDLV; pozměněný, revidovaný a opravený a znovu vystaven Jeho Eminence Aaron de Nagan, kardinál, děkan Sacred College, XIII. září, neděle, den svatého Ripolina, roku milosti MCDLVII našeho Pána ; pozměněný, revidovaný a opraven pátým papežským indultem, Jeho Eminence Tiberius z Plantagenetu, kardinál-Camerlingo, V měsíce července, ve čtvrtek, Roku milosti MCDLXIV.

_________________
His Excellency the Most Reverend Monsignor Prof. Dr. theol. Policarpo von Wittelsbach
Bishop of Regensburg
Archabbot of the Abbey of Heiligenbronn
German archivist for the Roman registers of Sacraments
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothčque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Le Droit Canon - The Canonic Law Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com