L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church
Forum RP de l'Eglise Aristotelicienne du jeu en ligne RR
Forum RP for the Aristotelic Church of the RK online game
 
Lien fonctionnel : Le DogmeLien fonctionnel : Le Droit Canon
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer 
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion 

5.5.VI – A Püspöki Gárda

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothčque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Le Droit Canon - The Canonic Law
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
PolicarpoInscrit le: 16 Avr 2013
Messages: 1334

MessagePosté le: Dim Déc 09, 2018 1:11 am    Sujet du message: 5.5.VI – A Püspöki Gárda Répondre en citant

Citation:

VI – A Püspöki Gárda

I. Fejezet : Bevezetés

A püspöki Gárda feladata, hogy Arisztotelész és a hit szabályait, a Római Arisztotelészi Egyházat és annak képviselőit megvédje.
Tovább feladata, hogy fenntartsa és megalapozza az igazságosságot, békét és az Arisztotelészi hitet a királyságokban.
A Szent Seregekhez tartozik, vezetője a Konstábler Bíboros.
Ezek alapján kizárólag Rómának és Őszentségének V. Eugene pápának tartozik örök felelősséggel.
Ennek eredményeképpen a Püspöki Gárda tagjai csak ezen a területen végezhetik feladatukat.

1.1 Cikkely: A Püspöki Gárda szellemi alapkövetelményei

A Püspöki Gárda elsődleges feladata megvédeni a Római Arisztotelészi Egyházat, előírásait és értékeit, melyeket Arisztotelész és az Erények Könyve határoz meg.
Tagjai elismerik, tisztelik és hűséget fogadnak a Római Arisztotelészi Egyháznak.
Elismerik, tisztelik, hiszik, betartják és betartatják az Arisztotelészi Dogmát.
Hithű Arisztotelésziek, sose kérdőjelezik meg a Pápa vagy más előljáró hatalmát.
Megkeresztelt hívek.

1.2. Cikkely : A Püspöki Gárda katonai alapkövetelményei

A Gárda tetteit a Kánonjog szabályai szerint végzi, a Vidame irányításával. Azaz:

Fő feladata a tartomány imahelyeinek biztosítása, a klérus és a hithű menedékkérők védelme a templomokban.

A Vidame kíséretének megerősítésére is felkérhető az egyházmegyén vagy a tartományon kívül.

Amennyiben a tartományban mozgósítást rendel el a Szent Sereg, a Kongregáció rendelkezésére kell állnia.

II. Fejezet : A Püspöki Gárda előírásai

2.1. Cikkely : A Püspöki Gárda életét tizenkét parancsolat szabályozza

1) Egy Istent szolgálj és szeress.

2) Tiszteld Szent Nevét, kerüld az istenkáromlást és a hamis esküt.

3) Az Úr napján az Urat szolgáld áhítattal.

4) Tiszteld apád, anyád és feljebbvalóid.

5) Kerüld a botrányt és a bűnt úgy, mint ahogy a gyűlöletet és a haragot.

6) Gondosan ügyelj tetteid erkölcsösségére.

7) Mások javait ne vedd el vagy tartsd vissza jogtalanul.

8 ) Ne rágalmazz és ne hazudj.

9) Gondolataid és vágyaid maradjanak tiszták.

10) Ne vágyj mások javaira.

11) Hit és Ész vezessen egyszerre. .

12) Csak Arisztotelészt és Chresztoszt dicsérd, kerüld a hamis prófétákat.

2.2. Cikkely : A Püspöki Gárda magatartási kódexe

A Püspöki Gárda tagjainak mindig észben kell tartania és tisztelnie a 12 parancsolatot.

Mindig az Arisztotelészi hit szerint kell cselekednie és tiszteletben kell tartania esküjét.

Hinnie kell az Egyház tanításaiban és be kell tartania a hierarchia előírásait.

Meg kell gyónnia minden gyengeségét és védekeznie kell ellenük.

El kell végeznie az Arisztotelészi Egyházzal vagy képviselőivel szembeni kötelezettségeit.

Nem hazudhat és meg kell tartania az adott szavát.

Erősnek kell maradnia és bátran szembe kell néznie a nehézségekkel.

Bátornak és nagylelkűnek kell lennie.

Nem lehet gyáva vagy áruló.

III. Fejezet : Toborzás és integráció a Püspöki Gárdába

3.1. Cikkely : Felvételi követelmények
- Minden megkeresztelt hithű Arisztotelészi nő vagy férfi jelentkezhet
- A jelentkezőknek a Szent Római Birodalom Kastélyában kell szándékukat jelezni az IG nevük megadásával, azt nem leplezve.

Továbbá:
- nem lehetnek eretnekek vagy büntetett előéletűek
- nem lehetnek bűnözők
- amennyiben OMR tagja a jelentkező, a Vidame ellenőrzi az integritását
- az adott városban tartózkodik (minimum 3 hónapig, vagy onnan származik)

Nem lehet a Gárda tagja:
- ha a hívő olyan katonai szervezet tagja, amelyik nem a Szent Seregek része
- ha a hívő a kamara tagja, kivéve a szóvivőt

3.2. Cikkely : Toborzás
A jelentkezőknek a függőhídnál kell jelentkezniük bebocsátásért.

A bejáratnál a Prefektus számára az alábbi kérdésekre adott válaszukat tartalmazó üzenetet kell hagyniuk:

- Mi az oka a jelentkezésének, mi motiválta rá?
- Esküszik-e arra, hogy aktív lesz a kastélyban?
- Tagja-e politikai pártnak vagy céhnek (kivéve a kereskedelmi céhegeket) ?
- Tagja-e valamely katonai szervezetnek vagy OMR-nek?
- Ha igen, kilépne, hogy csatlakozhasson?
- Van-e jelenleg vagy lesz a jövőben bármiféle kötelezettsége?
- Betölt-e bármiféle pozíciót vagy megbízatást?
- Volt már elítélve bíróság által? Ha igen, miért?
- Olvasta-e az Alapokmányukat és az előírásainkat?

IV. Fejezet : A Püspöki Gárda képzése
A Püspöki Gárda tagjai képzést kapnak a feladataikról és a hatáskörükről.

Az újoncok a Római Püspöki Gárda laktanyájában töltenek egy hónapot, hogy megkapják a kiképzésüket.

A kiképzésnek két része van: elméleti és gyakorlati. Mindkettő 15-15 napig tart.

Az újonc a képzés során bármikor értékelhető egy pápai oktató által, írásbeli kérdésekre adott válaszok által.

Ezek 0-20 pontosak lehetnek, ahol a 20 a legjobb értékelés.

A laktanyában való tartózkodás nem jogosítja fel semmire a tanulót. Nem tagja még a Püspöki Gárdának, így bármiféle, a kiképzésen felüli feladatot csak a felettese engedélyével végezhet el.

4.1. Cikkely : Vallási elméleti képzés
- Az Arisztotelészi Dogma
- Az Arisztotelészi vallás megértése
- Kánonjogi lecke
- Arisztotelészi értékek

4.2. Cikkely : Fizikai és katonai képzés
- Nyelv és RP elsajátítása
- Fegyverhasználat
- Gyakorlati képzés (RP párbaj szimuláció)

4.3. Cikkely : A megszerzett tudás ellenőrzése:
A nyelv elsajátításának ellenőrzésére a képzés során kerül sor.
A fizikai és katonai képzés során a tanoncnak kérdéseket tesznek fel tudásával kapcsolatban, és válaszait a mellé kirendelt pápai oktató jegyzi fel és értékeli.
A gyakorlati képzés során is feljegyzések és értékelések készülnek.(RP párbaj szimuláció)
Ezek 0-20 pontosak lehetnek, ahol a 20 a legjobb értékelés.

Megjegyzés: A kiképzés során a Prefektus bármelyik döntéssel szemben vétóval élhet, akár a Püspöki Gárda oktatójának értékelése vagy a Püspöki Hadnagy végső döntésével szemben.

4.4. Cikkely : Kiképzés közbeni fegyelem
A kiképzés ideje alatt az újoncnak napi egyszer meg kell jelennie a laktanyában, különben megrovásban részesül az oktatói által.

Két megrovás után elzárás jár. Ha ez két alkalommal előfordul, az oktatók kérelmezhetik az újonc elbocsátását.

4.5. Cikkely : Orvosi vizsgálat
Az újoncnak át kell esnie egy orvosi vizsgálaton, mely során a fizikai képességeit vizsgálják meg. Az orvos a vizsgálat eredményeit az oktatóknak küldi meg. Ez beleszámít az értékelésbe.

4.6. Cikkely : Végső integráció
A kiképzést követően az oktatók elküldik a Püspöki Gárda képviselőinek a jellemzésüket, és hogy a jelentkező szerintük alkalmas vagy nem alkalmas a tagságra.
A végső döntést a terület Püspöki Hadnagya hozza meg, a Vidame jóváhagyásával. A Prefektus megvétózhatja ezt a döntést.

Az újonc ezzel a Püspöki Gárda tagja lesz.

Esküt kell tennie :
Esküszöm hogy becsülettel és hűséggel szolgálom az Egyházat,
Hogy a Püspöki Gárda, feljebbvalóim és Róma szolgálatába állok,
Elfogadom és megértem, hogy a Mindenható és az Ő Szent Intézményei felé szóló elkötelezettségem feljebbvaló a világi hatalmakhoz fűződőktől
Esküszöm, hogy megvédem az Egyházat, a klérust, a tulajdonait és az imahelyeit.
Esküszöm, hogy tiszteletben tartom a Dogmákat és a Kánonjogot.
Esküszöm, hogy az Erények Könyvének tanításai szerint szolgálok és élek.

Ezzel az esküvel a Pápai Gárda tagjává válok. Esküszöm, hogy aktívan fogom szolgálni tartományom Gárdáját.


V. Fejezet: A püspöki Gárda hierarchiája
A Püspöki Gárda működése hierarchikus.
Az alábbiakból áll:
- Főméltóságok
- Méltóságok
- A Gárda tagjai

5.1. Cikkely: Főméltóságok
Ők képviselik a legfelsőbb hatóságot a Püspöki Gárdában, biztosítják a megfelelő működését.

Prefektus:
Ez a Vidame-ok legfelsőbb, közvetlen hatósága.

A Prefektus az Egyház katonája, aki képviseli és irányítja az egész Püspöki Gárdát, úgy az egyes egyházmenyei Gárdákat mint a Rómait. Lásd az I. Mellékletet a Prefektusról.

Alprefektus:
Az Alprefektus az Egyház katonája.
A Prefektust segíti és helyettesíti távolléte vagy elfoglaltsága esetén. Lásd az I. Mellékletet a Prefektusról. Ő vezeti a Vidame-ok Házát.

Főmarsall:
Elöljáró, aki Vidame funkciót is elláthat.
Felügyeli az operatív karbantartást, katonai oktatást, és a Római Püspöki Gárda oktatóit. Továbbá felelős a Gárda általános állapotának karbantartásáért.

Főmagisztrátus:
Elöljáró, aki Vidame funkciót is elláthat.
Felügyeli a fegyelmet, figyelemmel kíséri az előírások betartását, a Prefektus, a Püspöki Gárda Tanácsa vagy a Szent Seregek Nagytanácsa általi fegyelmi eljárásokat.

Főkáplán:
Elöljáró, más funkciót nem tölthet be. Egy OMR vagy szerzetesrend tagja.
Felelős a Gárda spiritualitásáért.
Felügyeli a tartományi káplánokat.

Főintendáns:
Elöljáró, aki Vidame vagy püspöki kapitány funkciót is elláthat.
Ő a felelős háború és béke idején a Gárda felszereléséért, képzéséért és gazdálkodásáért.

A Római Püspöki Gárda Parancsnoka:
Elöljárónak minősül az egyedi és tekintélyes pozíciójából kifolyólag, Ő vezeti a Római Püspöki Gárdát.
Feladatai a Római Vidame és a Prefektus feladatainak ötvözete.

5.2. Cikkely: Méltóságok
Ők biztosítják az Egyház katonai jelenlétét a tartományokban.

Vidame-ok:
Tiszt, a katonai vezető az adott egyházi tartományban.
Lásd II. Melléklet a Vidame-okról

OMR tagja lehet.
Fő feladata a tartomány imahelyeinek biztosítása, a klérus és a hithű menedékkérők védelme a templomokban.
Toborozhat megkeresztelt hívőket a tartományi Püspöki Gárdába.

Az Alprefektus vezetésével a Vidame-ok Háza koordinálja a tartományok közötti tevékenységeket.

Püspöki Kapitány:
Tiszt, a Vidame-ot segíti és helyettesíti távolléte esetén. Az Egyházmegyei Hadnagyok közül választják. A Püspöki Kapitányi kinevezése mellett megtartja hadnagyi feladatait is.

Egyházmegyei Hadnagy:
Az egyházmegyéért felelős tiszt, hatásköre alá tartoznak az Őrnagyok.
Tájékoztatja a Vidame-ot a hatásköre alá tartozó egyházmegyéről. Az egyházmegye székhelyén kell tartózkodnia. Ő szervezi meg és végzi a klérus kíséretét. A Vidame kérésére megerősíthet egy kíséretet az egyházmegyén belül és kívül. Ő a felelős az egyházmegye katedrálisának fizikai integritásáért.

5.2. Cikkely: A Gárdisták
A Püspöki Gárda gerince, a tartomány minden városában és falvában felelősek az Egyház napi védelméért.

Őrnagy:
Rangidős tiszthelyettes, felelős a városért, ahol él.
Megfigyeli az imahelyeket, a klérust és a hívőket és rendszeresen jelent a feletteseinek.
A Vidame vagy a Hadnagya kérésére megerősíthet egy kíséretet az egyházmegyén belül és kívül.
Helyettesítheti a hadnagyát annak hiánya esetén, a Vidame kinevezésével.

Szakaszvezető:
Beosztott tiszthelyettes.
Megfigyeli az imahelyeket, a klérust és a hívőket az Őrnagya vagy Hadnagya (főváros esetén) megbízásából, és rendszeresen jelent feljebbvalóinak.

Felettesei kérésére megerősíthet egy kíséretet az egyházmegyén belül és kívül.

VI. Fejezet: A Püspöki Gárda Tanácsa

A Püspöki Gárda, mint az Arisztotelészi Egyház védelmére felállított szervezet, lásd I. Fejezet, működésében meg kell felelnie a vallási-katonai szervezetek működésének így egy Tanácsnak kell vezetnie.

6.1. Cikkely: A Püspöki Gárda Tanácsának tagjai
A Tanács az alábbi Főméltóságokból áll:
- Prefektus
- Alprefektus
- Főmarsall
- Főmagisztrátus
- Főkáplán
- Főintendáns
- A Római Püspöki Gárda Parancsnoka

A Tanács minden tagja köteles helyettest megnevezni távollét esetére, aki szavazhat is helyettük.
A helyettesek feladatuk ellátásának idejére teljes mértékben ellátják a Főméltóság feladatait, így másik betöltött funkciójukban a Prefektus jóváhagyásával helyettesíthetők.

A Tanács tagjainak meg kell jelenniük a Tanács ülésein, amennyiben em teszik, büntethetőek.

6.1. Cikkely: A Tanács pozíciója
A Tanács a Püspöki Gárda és tagjainak legfelsőbb irányító szerve, illetve békeidőben a Szent Seregeké.

6.2. Cikkely: A Tanács jogköre békeidőben
De facto, a Tanács hatásköre kiterjed minden olyan terlületre, amely szükséges a jó szervezéshez, a jó morál és fizikai erőnlét fenntartásához, a jó időbeosztáshoz, hogy a Gárda mindenkor működésképes és bevethető legyen.

De facto, minden, az úgynevezett mindennapi élethez kötődő döntés a Tanács hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor a Konstábler Bíboros rendeleteket vagy módosításokat hozhat erről, ha szükséges.

6.3. Cikkely: A Tanács jogköre háború idején
De facto, háború idején a Tanács automatikusan a Szent Seregek Konstábler Bíborosának vagy az ő távolléte esetén a helyettese hatásköre alá kerül.

A Tanács nem hozhat döntéseket a Konstábler Bíboros vagy a Szent Seregek Nagytanácsának véleménye és beleegyezése nélkül.

A Tanács köteles követni a Konstábler Bíboros vagy a Szent Seregek Nagytanácsának előírásait, ellenkező esetben tagjait azonnali hatállyal felmentik tisztségükből és árulás vádjával bíróság elé állítják.

Amennyiben a Tanácsot feloszlatják, a Püspöki Gárdát a Lovag Szenátor képviseli.

6.4. Cikkely: Döntéshozatal és szavazás a Tanácsban
A Püspöki Gárda gördülékeny működéséhez szükséges döntéseket a Tanács szavazással hozza meg.

A szavazás 48 óráig tart, sürgős esetben 24 óráig.

A 7 tagból álló Tanács esetén 4 szavazat szükséges a határozat elfogadásához. A Prefektus dönthet a szavazás fontosságáról és hosszáról.

A Tanács az alábbiak szerint szavaz:
- a jelen Alapokmány módosítását vagy kiegészítését érintő kérdésekben a Tanács 2/3-ának szavazata, azaz elméletileg 5 szavazat a 7-ből szükséges az elfogadáshoz és a Római Konstábler Bíboros vétóval élhet.

- a Prefektus vagy az Alprefektus által hozott fegyelmi döntések megkérdőjelezése esetén egyhangú döntés, 7 szavazat szükséges.

- kisebb súlyú döntések esetén egyszerű többség, vagy 4 szavazat szükséges a 7-ből.

Távollét esetén a szavazat nem vehető figyelembe.

VII. Fejezet: A Vidame-ok Háza

A vidame-ok Háza lényegében a Vidame-ok kollégiumának tanácsa.

7.1. Cikkely: A Ház pozíciója
A Vidame-ok Háza a Püspöki Gárda alkotmányos szerve, mind a tagok számára mind ellensúlyként a Prefektussal és a Püspöki Gárda Tanácsával szemben.

7.2. Cikkely: A Ház hatásköre
A Vidame-ok Háza nem döntéshozó szerv.

Kommunikációs intézmény, mely arra hivatott, hogy kapcsolatot létesítsen a tartományi Püspöki Gárdák, a Prefektus és helyettese között.

Megtárgyalja a felmerülő problémákat, majd a sérelmek listáját a Prefektus tudomására hozza.

Javaslatot tesz a Prefektusnak a mindennapi élet javítására, aki továbbítja azt a Püspöki Gárda Tanácsa felé.

Informatív okokból a Szent Seregek Nagytanácsa és a Kúria belát a Vidame-ok Házába.

Isenduil Lovagjainak Tanácsa kinevez egy Lovag Prefektust a Püspöki Gárdába, aki hozzáférést kap a Vidame-ok Házába így összekötve a két hivatalt.

7.3. cikkely: Kapcsolat a Prefektussal
A Vidame-ok Háza kinevezi egy tagját, hogy a Prefektus szóvivője legyen.

A szóvivő őrzi a sérelmek listáját és naplót vezet róluk.

Ő tájékoztatja a Házat a kérésekkel összefüggő döntésekről.

VIII. Fejezet: Fegyelem a Püspöki Gárdában

A szabályok betartása szükséges a Püspöki Gárda belső működéséhez és a mindennapi életéhez. A szabályszegést fegyelmi eljárás és büntetés követi.

8.1. Cikkely: Kisebb vétségek
- A jelen Alapszabályzat megszegése
- A hierarchia megszegése
- Parancsmegtagadás békeidőben
- Feljebbvaló döntésének be nem tartása béke idején

A lista nem teljeskörű, csupán példálózó jellegű.

8.2. Cikkely: Nagyobb vétségek
- Parancsmegtagadás háború idején
- Feljebbvaló döntésének be nem tartása háború idején
- Poszt elhagyása béke idején
- Poszt elhagyása háború idején
- Küldetés szándékos meghiúsítása béke idején
- Küldetés szándékos meghiúsítása háború idején

A lista nem teljeskörű, csupán példálózó jellegű.

8.3. cikkely: Büntetések
De facto, a büntetések mértéke az alábbiak szerint alakul:

8.3.1 Kisebb vétségek büntetése:
- Figyelmeztetés
- Bűnbánati banner viselete
- Vezeklés
- Ideiglenes kizárás

8.3.2 Nagyobb vétségek büntetése:
- Lefokozás
- Végleges kizárás
- Kiátkozás

8.4. Cikkely: Döntés a büntetésekről
A büntetésekről a Fegyelmi Tanács dönt.

IX. Fejezet: A Gárda Fegyelmi Tanácsa

A Főméltóságokból, a Prefektusból és egy Bíborosból áll (nagyobb vétség esetén)

9.1. Cikkely: Feladata
De facto, a Tanács tesz igazságot a 8.1 és 8.2 Cikkely szerint vétséget elkövetett Gárdistával szemben.

9.2. Cikkely: Összetétele
Kisebb vétség esetén a Főméltóságokból és a Prefektusból áll a Tanács.
Nagyobb vétség esetén a Főméltóságokból, a Prefektusból és egy Bíborosból áll a Tanács.

9.3. Cikkely: Büntetés kiszabása
kisebb vétség esetén a büntetésről a Tanács egyszerű többséggel dönt. A Vidame a saját beosztottjaival szemben és alacsonyabb rangúakkal szemben saját maga is kiszabhat büntetéseket kisebb vétségek esetén, ha erről előzetesen értesítette a Prefektust a Vidame-ok Házában. Ez ellen a Tanácsnál lehet fellebbezni, de a Tanács súlyosabb büntetést is kiszabhat.

A Vidame tehet feljelentést alacsonyabb rangú ellen súlyosabb vétség elkövetéséért. A Tanács a jelenlévők abszolút többségével dönt a büntetésről.

9.4. Cikkely: A büntetések végrehajtása
A büntetés akkor válik hatályossá, ha kisebb vétség esetén a Prefektus, nagyobb vétség esetén a Bíboros érvényesíti azt aláírásával.

_________________
His Excellency the Most Reverend Monsignor Prof. Dr. theol. Policarpo von Wittelsbach
Bishop of Regensburg
Archabbot of the Abbey of Heiligenbronn
German archivist for the Roman registers of Sacraments
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothčque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Le Droit Canon - The Canonic Law Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com