L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church
Forum RP de l'Eglise Aristotelicienne du jeu en ligne RR
Forum RP for the Aristotelic Church of the RK online game
 
Lien fonctionnel : Le DogmeLien fonctionnel : Le Droit Canon
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer 
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion 

[CZ] Kniha 2 - Regimini secularis ecclesiae

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothčque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Le Droit Canon - The Canonic Law
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
Arnault d'AzayesInscrit le: 08 Mar 2011
Messages: 16134

MessagePosté le: Dim Aoű 10, 2014 2:08 pm    Sujet du message: [CZ] Kniha 2 - Regimini secularis ecclesiae Répondre en citant

Citation:

  ........
  Regimini secularis ecclesiae
  Papežská bula "Pro řízení sekulární Církve”.  Kniha 2: Biskupství, kněžství a církevní oblasti


  Apoštolát


  Část I: Provincie a diecéze


  Odstavec 1: Diecéze je církevní obvod, jehož věřící jsou svěřeni stejnému biskupovi, dědici episkopální tradice coby nástupci apoštolů. Biskup je náboženským vůdcem diecézeních věřících za asistence a pomoci členů diecézního kléru.

  Odstavec 2: Diecéze je rozdělena na jednotlivé farnosti, jejichž počet se v různých diecézích liší.

  Odstavec 3: Diecéze jsou seskupovány v církevní provincie. Ty jsou řízeny metropolitním arcibiskupem.

  Odstavec 4: Církevní provincie pokrývající území ovládané jedním pozemským vládcem, jsou seskupeny v Primátství, která podléhají autoritě Primasů. Primátství musí obsahovat vždy minimálně 2 církevní provincie a dohromady minimálně 4.

   - Odstavec 4.1: Primas je řízený biskupským shromážděním složeným minimálně z metropolitních arcibiskupů církevních provincií, které jsou součástí primátství, a má vliv na nominace a odvolávání biskupů na svém území.

   - Odstavec 4.2: Každé primátství má svůj vlastní status, schválený Svatým Kolegiem.

   - Odstavec 4.3: Lingvistické zóny, které nemají právo žádat o statut primátství, jsou ustanoveny vice-primátstvími. Tato viceprimátství jsou pak připojena k již existujícím primátstvím nebo jsou řízena prelátem zplnomocněným Svatým.

   - Odstavec 4.4: Kurie může také rozhodnout o dočasném připojení jednotlivé provincie k sousednímu primátství nebo dočasném spojení několika jednotlivých provincií do jediného primátství .

   - Odstavec 4.5: Pokud to zlepší fungování oblasti, může Kurie rozdělit stávající primátství na několik viceprimátství. Tato viceprimátství fungují stejně jako primátství.
  Část II: Biskupství  V dalším textu je slovem "biskup" označován bez rozdílu držitel jakéhokoliv biskupského úřadu, ať už má titul biskupa nebo arcibiskupa.

  Odstavec 1: Biskupové jsou třetími v hierarchii Církve, za Papežem a Kardinály.

  Odstavec 2: Biskup je duchovní, který byl buď Papežem, nebo členy Episkopátu se souhlasem Papeže zvolen do čela diecéze. Stejnými osobami je i odvolatelný.

  Odstavec 3: V čele každé diecéze může být jen jeden biskup.

  Odstavec 4: Existují dva druhy biskupské hodnosti: biskupové z funkce a čestní biskupové.

  Odstavec 5: Biskupové z funkce jsou metropolitní arcibiskup, světící arcibiskup a světící biskup podle statutu diecéze, ke které je jejich titul vázán. Rozdíly mezi těmito tituly nejsou rozdíly funkčními, jen čestnými.

  Odstavec 6: Biskup spravuje svou diecézi dle svého uvážení v mezích daných edikty příslušné biskupské konference, kanonickým právem Církve, věroukou a předpisy vydanými Církví

   - Odstavec 6.1 : Biskup jmenuje a odvolává členy svého diecézního konsilu.

   - Odstavec 6.2 : Biskup zajišťuje obsazení volných pozic v duchovenstvu Res Parendo a In Gratebus jmenuje a odvolává farní duchovenstvo, které má ve své jurisdikci.

   - Odstavec 6.3 : Biskup na žádost šlechticů nebo dle vlastního uvážení jmenuje a odvolává kaplany šlechtických kaplí ve své jurisdikci.

   - Odstavec 6.4 : Biskup jmenuje a odvolává duchovní laických a vojenských organizací registrovaných v jeho diecézi s vyjímkou vojenských a náboženských řádů uznaných Římem.

   - Odstavec 6.5 : Biskup je oprávněn navrhovat příslušné Papežské konzistoři exkomunikace, défroquage a zrušení svátostí.

   - Odstavec 6.6 : Biskup má právo stanovit pravidla omezující poskytování svátostí, pokud je schválí Kongregace Svatého Úřadu.


  Odstavec 7 : Emeritní biskupové jsou čestní biskupové, kteří svou funkci plnili řádně a dle pravidel minimálně 3 měsíce, dle tohoto zákona jsou tak titulováni po dobu 2 měsíců. Biskupská konference může omezit jejich práva ve svých shromážděních. Nemají žádný vliv ve své původní diecézi.

  Odstavec 8 : Biskupové In Partibus jsou jmenováni Svatým Kolegiem jménem Papeže na případnou žádost Biskupské konference. Jsou členy biskupské konference primátství, v němž mají své bydliště.

  Odstavec 9 : Biskupská hodnost je udělena také něterým vyšším duchovním, jako jsou rektor církevního řádu, velmistři vojenských nebo náboženských řádů, opati klášterů In Gratebus a prefekti kongregací.
  Část III: Biskupské a diecézní úřady


  Odstavec 1: Metropolitní Arcibiskup:

  Základní podmínky = kandidát musí být vysvěcený a teolog Aristoteliánské Církve.
  Působící příčiny = je volen biskupskou konferencí, ke které patří jeho diecéze.
  Formální postupy = do úřadu je uveden dvěmi sobě rovnými se souhlasem Papeže
  Výsledný produkt = Je řádným členem biskupských konferencí, pod které spadá alespoň jedna z farností v jeho jurisdikci. Řídí církevní provincii a zpravidla i svou diecézi.

  Odstavec 2: světící biskup a arcibiskup:

  Základní podmínky = kandidát musí být vysvěcený a teolog Aristoteliánské Církve
  Působící příčiny = je volen biskupskou konferencí, pod kterou spadá jeho diecéze
  Formální postupy = do úřadu je uveden dvěmi sobě rovnými se souhlasem Papeže
  Výsledný produkt = Je řádným členem biskupských konferencí, pod které spadá alespoň jedna z farností v jeho jurisdikci, pokud vnitřní předpisy konference neomezují členství pouze na metropolitní arcibiskupy. Řídí diecézi.

  Odstavec 3: Biskup Primas:

  Základní podmínky = před svou kandidaturou musí řádně a dle pravidel plnit funkci Biskupa minimálně po dobu 3 měsíců
  Působící příčiny = je určen podle pravidel určených příslušnou konferencí
  Formální postupy = do úřadu je uveden Kamerlingem nebo Arcijáhnem Římským
  Výsledný produkt = Biskup Primas je jménem příslušné konference svrchovaným vůdcem všech biskupů spadajících pod jeho primátství.

   - Odstavec 3.1: Pokud učiní sám nějaké rozhodnutí, má Biskupská konference pravomoc rozhodnutí zrušit a posteriori a nahradit primasův dekret vlastním, a to na žádost jednoho ze svých členů.

   - Odstavec 3.2: Primas si i nadále uchovává povinnosti v rámci své provincie nebo diecéze.


  Odstavec 4: Biskup viceprimas:

  Základní podmínky = v okamžiku nominace musí být biskupem
  Působící příčiny = je určován biskupem primasem dle pravidel zavedených příslušnou konferencí.
  Formální postupy = je do úřadu uveden svým primasem
  Výsledný produkt = je zástupcem Primase

   - Odstavec 4.1: Pokud není přítomen Primas nebo je Primas nezpůsobilý vykonávat svou funkci, přebírá VicePrimas všechny jeho pravomoce při zastupování, zasedáních či hlasováních, a to až do doby, kdy Primas začne vykonávat svou funkci

   - Odstavec 4.2: Viceprimas si i nadále uchovává povinnosti v rámci své provincie nebo diecéze.


  Odstavec 5: Emeritní Biskup:

  Základní podmínky = musel svou funkci biskupa vykonávat řádně a dle pravidel po dobu minimálně 3 měsíců
  Působící příčiny = titul je udělován automaticky na dobu 2 měsíců
  Formální postupy = titul je potvrzen příslušnou konferencí, ke které patří.
  Výsledný produkt = je čestným členem biskupské konference, ve které má své trvalé bydliště

   - Odstavec 5.1: Titul emeritní je titul dočasný a čestný, jeho cílem je umožnit přechod v době změny nebo stěhování.


  Odstavec 6: Biskup In partibus

  Základní podmínky = musí svůj kněžský úřad vést zvláště chvályhodným a vzorným způsobem a podílet se na budování církve
  Působící příčiny = jmenuje je Papež nebo kurie, ale navrhnout ho může biskupská konference.
  Formální postupy = do úřadu je uveden kamerlingem, arcijáhnem Římským nebo Primasem biskupské konference, ke které náleží.
  Výsledný produkt = Může se jako plnohodnotný člen zúčastnit biskupských konferencí podle svého trvalého bydliště, pokud s tím souhlasí Primas a biskupové příslušné konference

   - Odstavec 6.1: Titul In Partibus je čestný a obvykle je udělován biskupům, kteří se rozhodli odejít na odpočinek. Pokud se rozhodnou opět vést diecézi či arcidiecézi, ztrácí biskup in Partibus tento titul. Mimo automatickou ztrátu titulu může titul In Partibus zrušit pouze kurie nebo smrt.


  Odstavec 7: Generální Vikář:
  Základní podmínky = musí být knězem, církevní provincii může existovat pouze jeden Generální vikář nebo První Arcijáhen
  Působící příčiny = je nominován metropolitním arcibiskupem
  Formální postupy = do úřadu ho uvádí metropolitní arcibiskup
  Výsledný produkt = Jeho povinností je asistovat či doplňovat arcibiskupa při správě provincie

   - Odstavec 7.1: Aristoteliánský medailon Generálního Vikáře je v zlatý a zelený.
  Odstavec 8: První Arcijáhen:
  Základní podmínky = musí být křtěný věřící, církevní provincii může existovat pouze jeden Generální vikář nebo První Arcijáhen
  Působící příčiny = je nominován metropolitním arcibiskupem
  Formální postupy = do úřadu ho uvádí metropolitní arcibiskup
  Výsledný produkt = Jeho povinností je asistovat či doplňovat arcibiskupa při správě provincie

   - Odstavec 8.1: Aristoteliánský medailon Prvního Arcijáhena je v stříbrný a zelený.
  Odstavec 9: Diecézní Vikář:

  Základní podmínky = musí být knězem, v diecézi nebo arcidiecézi může existovat pouze jeden Diecézní vikář nebo Arcijáhen
  Působící příčiny = je nominován příslušným biskupem
  Formální postupy = do úřadu ho uvádí jeho nadřízený biskup
  Výsledný produkt = Jeho povinností je asistovat či doplňovat biskupa při správě diecéze
   - Odstavec 9.1: Aristoteliánský medailon Diecézního Vikáře je zlatý a zelený.
  Odstavec 10: Arcijáhen:
  Základní podmínky = musí být pokřtěný věřící, v diecézi nebo arcidiecézi může existovat pouze jeden Diecézní vikář nebo Arcijáhen
  Působící příčiny = je nominován příslušným biskupem
  Formální postupy = do úřadu ho uvádí jeho nadřízený biskup
  Výsledný produkt = pomáhá biskupovi se správou diecéze
  The final cause = Jeho povinností je asistovat či doplňovat biskupa při správě diecéze.
   - Odstavec 10.1: Aristoteliánský medailon Arcijáhena je stříbrný a zelený.  Odstavec 11: Biskupský legát:

  Základní podmínky = Musí být křtěný věřící Církve
  Působící příčiny = je nominován biskupem své diecéze nebo provincie
  Formální postupy = je do úřadu uveden biskupem své diecéze nebo provincie
  Výsledný produkt = Je povinnen pomáhat Biskupovi při plnění přesně vymezeného úkolu
   - Odstavec 11.1: Počet legátů v diecézi závisí na uvážení biskupa, musí být odůvodnitelný.

   - Odstavec 11.2: Legát má stejná privilegia Res Parendo jako Kanovník.

  Odstavec 12: Kanovník:

  Základní podmínky = Musí být křtěný věřící a teolog Aristoteliánské Církve
  Působící příčiny = je nominován biskupem své diecéze
  Formální postupy = je do úřadu uveden biskupem své diecéze
  Výsledný produkt = jeho úkolem je pomáhat In Gratebus se správou diecéze nebo provincie

  - Odstavec 12.1: Počet Kanovníků je omezen u metropolitní arcidiecéze na 6, u standardní arcidiecéze na 5 a na 4 u diecéze.

   - Odstavec 12.1: Funkce Kanovníků jsou definovány v současném zákoně:odpovědný za pokladnu, za doktrínu, za kněžstvo, teckel ŕ poil Raz všude, odpovědný za diecéze v arcidiecéz a metropolitní arcidiecézii, konzultace aspoktů náboženství v metropolitní arcidiecézi  Kánonický text o sekulárním duchovenstvu,
  Schválen a vydán v Římě Svatým Kolegiem během pontifikátu svatého otce Evžena V. v den svaté Marie Magdaleny, dvacátého prvního dne měsíce července, léta Páně MCDLVII.


  Původně vydáno Jeho Eminencí Jeandalfem v den apoštola svaté Heleny, osmnáctého srpna léta Páně MCDLV ; revidováno a publikováno Jeho Eminencí Aaronem de Nagan, Kardinálem-Kamerlingem v den svatého Benedikta jedenáctého července léta Páně MCDLVI; revidováno, opatřeno pečetí a znovu publikováno předchozím vydavatelem dvacátého čtvrtého dne měsíce července léta páně MDCLVII
překlad Puper
_________________

Mort des cardinaux von Frayner et d'Azayes
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothčque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Le Droit Canon - The Canonic Law Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com