L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church
Forum RP de l'Eglise Aristotelicienne du jeu en ligne RR
Forum RP for the Aristotelic Church of the RK online game
 
Lien fonctionnel : Le DogmeLien fonctionnel : Le Droit Canon
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer 
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion 

3. könyv: A reguláris egyháziak és a római rendek

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothčque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Le Droit Canon - The Canonic Law
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
Policarpo



Inscrit le: 16 Avr 2013
Messages: 1334

MessagePosté le: Dim Déc 09, 2018 1:05 am    Sujet du message: 3. könyv: A reguláris egyháziak és a római rendek Répondre en citant

Citation:


  Regimini regularis ecclesiae
  Pápai Bulla « A reguláris egyház kormányzatáról ».







  3. könyv: A reguláris egyháziak és a római rendek


  3.1. könyv : Preambulum

  Úgy, amint az arisztotelészi üzenet is egységes, amint azt Isten átadta, és kettős, amint azt Arisztotelész és Chresztosz továbbította, úgy az egyház is egységes nézőpontot képvisel, mint az Igaz Hit birtokosa, de ugyanakkor kettős is, hiszen reguláris és szekuláris egyháziak alkotják. Ez a két alkotórész két szemléletmódja ugyanazon valóságnak: az Egyháznak.

  A reguláris egyházak, Pisai Szent Benedek, a Szerzetesrendek lelki patrónusa és Oane Táblájának őrzője szerint, olyan hívőkből állnak, akik közösségben kívánnak élni a próféták üzeneteit hasznosítva, törekedve azok alkalmazására, napi életbe való beemelésére, népszerűsítésére és az általános jólét elérésére.

  A reguláris egyházak szervezete két Római Rendből (OR) áll:

  • A római egyházi rendek (ORR), amelyeknek nem célja az egyházi seregek egyesítése
   A Rómával való kapcsolatuk és általában létezésük alapja az Evangelizációs Kongregációtól (CDF) fakad.

  • A katonai egyházi rendek (OMR), melyek befogadják az egyház katonáit, akikben megtalálhatóak a vallás magvai. A Rómával való kapcsolatuk és általában létezésük alapja a Szent Seregek Kongregációjától fakad.


  Az általános gyakorlat alapján az adott rend tagja jelentkezhet másik rendbe is.

  Jelen szövegben az egyszerűség kedvéért minden a rendekhez kapcsolódó épületet Apátságnak nevezünk (kolostorok, perjelségek stb.)

  3.2 könyv Kolostorok és apátságok

  A közösségek rendekbe szerveződnek. Minden rendet az az eskü jellemez, amit a tagjai letesznek és mellyel engedelmességet fogadnak, sokszor a Szent Benedek Rend esküje által inspirálva. Ennek, mint minden arisztotelészi charta nagyanyjának középpontjában az engedelmesség, a szeretet, az erkölcsösség és az alázat áll.

  Az apátságok, kolostorok, monostorok és perjelségek a munka, a spiritualitás, meditáció, teológiai oktatás és az imák otthonai, ahol a rendek klérusa szeretettel fogadja a visszavonulni vágyó világiakat. Létezik hierarchia az apátságok, monostorok és kolostorok között. Van ahol az egész rend megtalálható (ezeket hívjuk "Anyáknak") és van amelyik csak egy ezekhez kapcsolódó helyi közösség. A hit ez utóbbi helyszínei nem különböznek a klasszikus apátságoktól és kolostoroktól (csak ebben az esetben "Leányoknak" hívják őket), kivéve, hogy az adott rend fennhatósága alá tartoznak. Az ilyen helyek felépítéséhez az illetékes Metropolita Érsek hozzájárulása szükséges.

  3.3 könyv A rendek szervezete

  Rektor(ORR)

  Anyagi ok= kinevezésekor papnak (Rektor) kell lennie. A kinevezése csak a rektori megválasztásakor lép hatályba.
  Ható ok= a rend szabályai határozzák meg
  Alaki ok = az Evangelizációs Kongregáció formális jóváhagyását követően a rend szabályai alapján iktatják be
  Cél ok = A Rektor az egyházi rendek legfőbb vezetője. Kánonjogi értelemben püspöknek tekintendő, ahogy az ő általa vezetett rend pedig egyházmegyének a szakrális gyakorlat alapján. Joga van részt venni a területileg illetékes Püspöki Konferencián. Külsős tevékenységet is végezhet, amennyiben az szoros kapcsolatban van a renden belüli teendőivel.

  Nagyprior

  Anyagi ok = felszentelt papnak kell lennie.
  Ható ok = a rend szabályai határozzák meg
  Alaki ok= a rend szabályai alapján iktatják be (az Evangelizációs Kongregáció formális jóváhagyását követően (OMR))
  Cél ok = a Rektor (ORR) jobbkeze minden tekintetben, valamint ő felel a OMR esetében minden valláshoz, imádsághoz és szakrális kérdésekhez kapcsolódó ügyért. A Rektorral megosztva viseli a kánonjogi értelemben használt püspöki pozíciót a rend tagjai felett. Külsős tevékenységet is végezhet, amennyiben az szoros kapcsolatban van a renden belüli teendőivel.

  Dignitárius

  Anyagi ok = az egyes rendek szabályai szerint lehet hívő vagy a klérus tagja
  Ható ok = a rend szabályai határozzák meg
  Alaki ok = a rend szabályai határozzák meg
  Cél ok = jogait és kötelezettségeit a rend szabályai határozzák meg, de a rend kápolnájában végzi feladatait, a Rektor vagy a Nagyprior irányítása alatt. Külsős tevékenységet is végezhet, amennyiben az szoros kapcsolatban van a renden belüli teendőivel.

  Főapát (Res Parendo apátságban)

  Anyagi ok = felszentelt papnak kell lennie
  Ható ok = a Res Parendo apátság területe szerint illetékes RRO szabályai határozzák meg
  Alaki ok = a belső szabályok alapján
  Cél ok = a Res Parendo apátság vezetője. Külsős tevékenységet is végezhet, amennyiben az szoros kapcsolatban van a renden belüli teendőivel.

  Perjel

  Anyagi ok = felszentelt papnak kell lennie
  Ható ok = a rend szabályai szerint nevezik ki, hogy a Nagypriort segíthesse
  Alaki ok = a rend szabályai határozzák meg
  Cél ok = Ő segít mint a második a rangsorban a Nagypriornak és annak felügyelete mellett a valláshoz, imádsághoz és szakrális kérdésekhez kapcsolódó ügyekben. Külsős tevékenységet is végezhet, amennyiben az szoros kapcsolatban van a renden belüli teendőivel.

  Atya

  Anyagi ok = a kolostor által felszentelt
  Ható ok = a rend főpapja nevezi ki
  Alaki ok = a rend helyi főpapja iktatja be
  Cél ok =A rend falain kívül egyházi feladatokat láthat el, ám a rend falain belül tölti és végzi feladatainak nagy részét.

  Konventuális

  Anyagi ok = olyan hívő, aki az egyházat és Istent kívánja szolgálni egy egyházi vagy katonai egyházi rendben
  Ható ok= a rend szabályai szerint fogadják el
  Alaki ok = a kolostorba vonulási ceremónia elvégzése, mely során fogadalmat tesz az engedelmességre, szeretetre, alázatra, pacifizmusra (nem visel fegyvert) és az erkölcsi tisztaságra.
  Cél ok = Csatlakozik az egyházi rendhez. Elfogadja, hogy bizonyítja spiritualitását, életét Istennek szenteli és az elismert Res Parendo rend közösségében éli le életét. Külsős tevékenységet is végezhet, amennyiben az szoros kapcsolatban van a renden belüli teendőivel.

  Oblat

  Anyagi ok = Olyan világi hívő, aki részt kíván venni a rend életében, de meg kívánja tartani világi pozícióját ás életét
  Ható ok = a rend szabályai szerint fogadják el
  Alaki ok= A szentelési ceremónia és a kis eskü elmondása
  Cél ok = Az Oblat világi pozíció, mely egy kisebb eskü letételével és jótékonysággal jár együtt. Az Oblat viselhet fegyvert, házasodhat és lehetnek gyermekei. Ez a pozíció a rend döntése alapján használható.

  3.4 könyv Az IG apátságos speciális pozíciói

  Apát (In Gratebus apátságban)

  Anyagi ok = egyházi, akire vonatkoznak a kánonjog szabályai és aki az egyházi hierarchia tagja. A területileg kompetens érsek jelöli és jelölését az IG apátság vezetője fogadja el.
  Ható ok =az IG apátság szerzetesei választják meg
  Alaki ok = az illetékes érsek vagy püspök iktatja be
  Cél ok = az in Gratebus apátság legfőbb vezetője, de feladatait a kánonjoggal, a dogmákkal összhangban és a római hierarchia szabályait alapul véve kell végeznie. Az apátságban kell élnie kötelezően, és a területileg illetékes püspöknek tartozik felelősséggel.

  Esperes (In Gratebus apátságban)

  Anyagi ok = olyan hívő, aki az egyházat és Istent kívánja szolgálni és vissza kíván vonulni a világi dolgok elől az In Gratebus apátság falai mögé.
  Ható ok = a területileg illetékes Érsek vagy Püspök nevezi ki
  Alaki ok = a területileg illetékes Érsek vagy Püspök iktatja be
  Cél ok = A második legmagasabb pozíció, ő felel Res Parendo a valláshoz, imádsághoz és szakrális kérdésekhez kapcsolódó ügyekért. Ő képviseli a püspöki hatóságot és ő a második vezetője az apátságnak, ebből kifolyólag helye van a belső tanácsban.

  Szerzetes (In Gratebus apátságban) :

  Anyagi ok = olyan hívő, aki az egyházat és Istent kívánja szolgálni és vissza kíván vonulni a világi dolgok elől az In Gratebus apátság falai mögé.
  Ható ok = az In Gratebus szabályok szerint fogadják el.
  Alaki ok= a kolostorba vonulási ceremónia elvégzése, mely során fogadalmat tesz az engedelmességre, szeretetre, alázatra, pacifizmusra (nem visel fegyvert) és az erkölcsi tisztaságra.
  Cél ok = Csatlakozik az egyházi rendhez. Elfogadja, hogy bizonyítja spiritualitását, életét Istennek szenteli együtt dolgozik az In Gratebus apátság tagjaival, betartja a kánonjogot, a dogmákat és tiszteli az egyházi hierarchiát.

  3.5 könyv A CDF akkreditációs szabályai

  AZ Evangelizációs Kongregáció (CDF) általi akkreditáció szükséges minden rend elismeréséhez, apátság megalapításához vagy bármely más hasonló szervezet vagy közösség létrehozásához és a hozzájuk kapcsolódó speciális pozíciók betöltéséhez. A Római Általános Káptalan (RRC) a kongregáció hatásköre alá tartozik.

  3.5.1 Arisztotelészi megnevezés

  Az Arisztotelészi megnevezés megszerezhető egy szervezet (jogi személy), egy hívő (természetes személy) vagy egy egyházi rendnek szentelt épület által.

  3.5.1.1 Hívő

  Ez az akkreditáció ahhoz szükséges, hogy egy bizonyos pozíciót betölthessen valaki a CDF szabályai szerint. A következő dokumentumokat szükséges leadni a CDF számára:

  - keresztlevél
  - önéletrajz motivációs levéllel, mely tartalmazza a hivatalhoz fűződő terveit
  - ajánlólevél két egyházitól, melyből az egyik érsek vagy püspök. Minden esetben szükséges, hogy az egyik ajánló a jelentkező lakóhelye szerinti egyházmegye tagja (pap vagy püspök) legyen.
  - Eskü a Római Arisztotelészi Egyházra és a Pápára. Ezt az esküt a RRC előtt kell letenni még az eljárás lefolytatása közben. A CDF általi elfogadáshoz szükséges az elhivatottság esküvel történő alátámasztása


  Arisztotelészi Esküszöveg a écrit:
  Én, [NÉV], esküszöm Arisztotelészre és a Szent Iratokra, hogy mindig és mindenekelőtt a Római Arisztotelészi Egyház érdekei szerint cselekszem.
  Én, [NÉV], fogadom, hogy megteszem a szükséges esküket és/vagy elfogadom a kánonjogi szabályokat, melyek az akkreditált pozíciómra vonatkoznak.
  Én, [NÉV], elfogadom az arisztotelészi hármas engedelmességet: engedelmesség a hierarchiának melyet Chrestos alapított, engedelmesség a dogmáknak, engedelmesség a kánonjognak.
  Én, [NÉV], Chrestos előtt esküszöm a Szent Iratokra, hogy mindig és mindenekelőtt a Pápát és képviselőit fogom szolgálni. Eskümet gyakorolni fogom minden más kötelezettségem során is.
  Én, [NÉV], Arnvald előtt esküszöm a Szent Iratokra, hogy jelen eskümet betartom míg élek, vagy míg kánonjogilag nem oldoznak fel alóla.

  Az RRC egy tagja ellenőrzi, hogy minden feltétel teljesült-e. Amennyiben szükséges, további nyilatkozatokat kérhet be. Ezután jelentését megküldi a CDF-nek, ahol a kancellár dönt, a RRC véleményező szavazatát követően.

  Az eljárást a beiktató ceremónia zárja, mely egy Res Parendo szertartás a római hivatalokba történő beiktatások mintáját követve.

  3.5.1.2 Csoportok

  Ez az eljárás olyan világi vagy egyházi csoportok részére szól akik szeretnék használni tevékenységük során az Arisztotelészi jelzőt. A világiak számára nem kell további eljárás, de az ORR esetében ez csak egy előfeltétel. Számukra ez a szakasz elbírálja az adott rend jószándékát és a tagjai elhivatottságát. Ez az eljárás használható az OMR vallásos részei számára is.

  A csoportnak a következő dokumentumokat kell eljuttatnia az RRC részére:

  - tíz aktív tag megléte
  - minden tag keresztlevele
  - annak bizonyítéka, hogy akik a tagok közül bűnt követtek el, meggyónták azt és megtisztultak bűneiktől
  - hogy a vezető pozícióban lévők nem állnak büntetés alatt
  - hogy a csoport rendelkezik alapszabállyal, mely a római arisztotelészi vallást fogadja el egyedüliként
  - hogy az alapszabály összhangban van a kánonjoggal és a dogmákkal
  - hogy az alábbi eskü része az alapszabálynak, és azt minden tagnak le kell tennie


  Arisztotelészi Esküszöveg a écrit:
  Én, [NÉV], esküszöm Arisztotelészre és a Szent Iratokra, hogy mindig és mindenekelőtt a Római Arisztotelészi Egyház érdekei szerint cselekszem.
  Én, [NÉV], elfogadom az arisztotelészi hármas engedelmességet: engedelmesség a hierarchiának melyet Chrestos alapított, engedelmesség a dogmáknak, engedelmesség a kánonjognak.
  Én, [NÉV], Chrestos előtt esküszöm a Szent Iratokra, hogy mindig és mindenekelőtt a Pápát és képviselőit fogom szolgálni. Eskümet gyakorolni fogom minden más kötelezettségem során is.
  Én, [NÉV], Arnvald előtt esküszöm a Szent Iratokra, hogy jelen eskümet betartom míg élek, vagy míg kánonjogilag nem oldoznak fel alóla.

  - a csoport két vezetője sikeresen teljesítette a hívőkre vonatkozó eljárást
  - két arisztotelészi püspök vagy érsek ajánlólevele
  - a CDF szabályai szerint kinevezett klerikus kinevezése az adott plébánián.

  Az RRC egy tagja ellenőrzi, hogy minden feltétel teljesült-e. Ennek érdekében szabad belépést kell kapnia a csoport belső termeibe. Minden tag köteles őszintén és egyenesen válaszolni a neki feltett kérdésekre. Ezután jelentését megküldi a CDF-nek, ahol a kancellár dönt, a RRC véleményező szavazatát követően.

  3.5.1.3 Épületek

  Ez a bekezdés azokkal az épületekkel (kolostorok, apátságok, perjelségek stb.) foglalkozik, amik egyházi rendek számára épültek, de nincsenek közvetlenül a rend területén. Ilyen épületet csak egy már elismert csoport hozhat létre, és a CDF csak az alábbiakat igazolja:

  - a csoport akkreditálva van-e
  - a terület érseke belelegyezett-e
  - Res Parendo szinten egy nemes vagy a kamara tagja engedélyezte-e a létrehozását vagy adományozott-e földet a célra
  - az épület két jövőbeli fenntartója akkreditált-e

  Az RRC egy tagja ellenőrzi, hogy minden feltétel teljesült-e. Ezután jelentését megküldi a CDF-nek, ahol a kancellár dönt, a RRC véleményező szavazatát követően.

  3.5.1.4 Egyházi rend elismerése

  Az ORR számára az elismerés csak az eljárás kezdete. A megnevezés csak egy előfeltétel. Számukra ez a szakasz elbírálja az adott rend jószándékát és a tagjai elhivatottságát. Ez a folyamat hosszú is lehet, nincs meghatározva maximális időkorlát. Ugyanakkor minimum 4 hónapon át a rend életéhez viszonyítva arányos ismétlődő feladatokat kap. A lehető legtöbbet kell részt vennie a kongregációk és az egyházmegyék klérusának munkájában. Ezen felül a hasonló ORR-ekkel együttműködve és összehangolva közös vallási, rituális és szakrális tevékenységeket kell folytatnia.
  A következő dokumentumokat kell az RRC részére eljuttatnia:

  - csoportként legalább négy hónapja elismertek
  - legalább 20 megkeresztelt tagjuk van
  - legalább 5 aktív egyházi (diakónus, pap stb..) és a kongregációban dolgozó tagjuk van
  - négy érsek vagy püspök vagy ORR rektor ajánlólevele
  - az alapszabály tartalmazza a tagok feletti kontroll sé a megválaszthatóságuk minimális szabályait
  - a Rend elkülönítve képes kezelni a három területet: a világiakat, az egyháziakat és az oblatokat
  - a Rend megfelelő vallásos felkészítést nyújt a novíciusoknak a rendbe való belépésükig.

  Az RRC ellenőrzi, hogy minden feltétel teljesült-e. Ennek érdekében szabad belépést kell kapnia a csoport belső termeibe. Minden tag köteles őszintén és egyenesen válaszolni a neki feltett kérdésekre. Ezután jelentését megküldi a Kúriának, ahol meghozzák a végső döntést.

  3.6 könyv Római Általános Káptalan

  AZ RRC apostoli szervezet, mely tevékenységét a CDF-hez kapcsolódóan végzi. Feladatai közé tartozik az egyházi rendek tevékenységének felügyelete, kapocsként működik a különböző Arisztotelészi rendek között és engedélyezi a különböző vallási, rituális és szakramentális közös tevékenységeket. Ezen felül a fent taglalt akkreditációk kiosztásáért is felelős.

  Az RRC-t a CDF kancellárja vagy a kancellár által kinevezett egyházi vezeti. Az ORR Rektorjai, és az OMR főpapjai és az adott rendek belső szabályai szerint kinevezett képviselők is teljes jogú tagjai az RRC-nek. További belépőket ajánlhatnak a tagok, de ezek elfogadása a kancellár jogköre, aki meg is vétózhatja a kérést.


  Kánonjogi szöveg az egyházi rendekről.
  Kelt Rómában, V. Ince pápasága alatt, az Úr MCDLVI. évében május havának tizenhetedik napján.

_________________
His Excellency the Most Reverend Monsignor Prof. Dr. theol. Policarpo von Wittelsbach
Bishop of Regensburg
Archabbot of the Abbey of Heiligenbronn
German archivist for the Roman registers of Sacraments
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothčque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Le Droit Canon - The Canonic Law Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com