L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church
Forum RP de l'Eglise Aristotelicienne du jeu en ligne RR
Forum RP for the Aristotelic Church of the RK online game
 
Lien fonctionnel : Le DogmeLien fonctionnel : Le Droit Canon
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer 
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion 

II. Rész : A házasság szentsége.

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothčque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Le Droit Canon - The Canonic Law
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
PolicarpoInscrit le: 16 Avr 2013
Messages: 1314

MessagePosté le: Dim Déc 09, 2018 1:09 am    Sujet du message: II. Rész : A házasság szentsége. Répondre en citant

Citation:


  ........
  Ad mundi salutem per sanctificationem
  Pápai Bulla « A világ üdvössége felé a megszentelődés által ».
  - Folytatás -


  1. Könyv : Az Egyház megszentelő feladata a szentségek által  II. Rész : A házasság szentsége.


  A szakasz : a szentségről

  Cikkely 1 : Az okozati quadrotiptichon :
  Az anyagi ok = Egy nő és egy férfi, akik az Arisztotelészi Egyház hívei
  A ható ok = Megfelelő hivatallal rendelkező klerikus.
  A formai ok = A Hivatal, a házassági fogadalom megtétele és szövetség.
  A végső ok = Egyesülés a Mindenható és az emberek előtt, melynek célja a családalapítás és a rátalálás az arisztotelészi barátságra.

  Cikkely 2 : Az Egyház előírásai a házasságról és annak természetéről a 4. könyvben találhatók, az Egyház tanításairól és szentségeiről szóló részben.

  Cikkely 3 : A házasság két személy mélységes összhangjának a megszentelése, egy életközösség létrehozása, az egyik legszorosabban értelmezhető szimbóluma a felbonthatatlannak és az arisztotelészi barátságnak.

  Cikkely 4 : Csak a megfelelő egyházi hivatallal rendelkező klerikusok szentesíthetik az esküvőt; hivatallal rendelkező papok vagy a klérus arra felhatalmazott tagjai szolgáltathatják ki ezt a szentséget.

  Cikkely 5 : A házasság csak akkor szentesíthető, ha mindkét jegyes lakóhelye szerinti plébánia vezetője áldását adja rá.

   - Cikkely 5/2 : Az illetékes plébános hiánya esetén a közvetlen fölöttes egyházi hatósághoz kell folyamodni engedélyért.

  Cikkely 6 : Ha a jegyesek egy helyen laknak, akkor a a területileg illetékes plébániatemplomban házasodhatnak, ha pedig külön helyen, akkor a menyasszony plébániáján.

   - Cikkely 6/a : A helyi püspök engedélyével a házasság megköthető egy családi vagy ha nemesekről van szó, akkor a nemesi plébánián, vagy a lakóhelyük szerinti székesegyházban, vagy több illetékesség esetén a menyasszony lakóhelye szerinti székesegyházban.
   - Cikkely 6/b : Ha házasságot más helyen kívánják megkötni, akkor a jegyesek lakóhelye szerinti illetékes püspök, illetve azon hely főpapjának engedélye szükséges, ahol a szentségkiszolgáltatás történik. Ha a jegyesek más-más püspök illetékessége alá tartoznak, akkor a menyasszony püspökének engedélye kell.
   - Cikkely 6/c : Bármely bazilikában vagy római templomban kötendő házassághoz egy bíboros előzetes engedélye szükséges. Királyi vagy birodalmi székesegyházakban történő házasságkötéshez az illetékes Pápai Konzisztóriumnak vagy annak egy bíborosának, vagy az illetékes prímásnak, vagy ezek hiányában egy megfelelőnek ítélt egyházi hatóságnak előzetes engedélye szükséges.


  Cikkely 7 : Két választott megkeresztelt hívő jelenléte szükséges, akik közül az egyik a vőlegény, a másik a menyasszony tanúja. Ők tesznek tanúságot az emberek előtt a házasság létrejöttéről.

  Cikkely 8 :A jegyespár nem állhat egyházi kiközösítés alatt.

  Cikkely 9 : A jegyesek nem lehetnek negyed vagy alacsonyabb fokon vérrokonok.

  Cikkely 10 : A felek kötelesek minimum tizenöt nappal az esküvő előtt hivatalos közleményben jegyességre lépni.

   - Cikkely 10/a : A felek kötelesek ezt a hivatalos jegyességi közleményt az In Gratebus lakóhelyük szerinti Res Parendo plébánián kinyilvánítani, ha egy helyre tartoznak, ellenkező esetben mindkettejük lakóhelyei szerinti illetékes plébániákon.

   - Cikkely 10/b : A közleménynek tartalmaznia kell a felek pontos nevét, a jövőbeli lakhelyüket, a házasságkötés helyszínét és a tanúk neveit.
   - Cikkely 10/c : Ha nyomós okból a felek a minimálisan előírt várakozási időt csökkenteni kívánják, akkor hivatalos és érvekkel alátámasztott kérelmet kell benyújtaniuk az illetékes érseki székhez, az eskető pap aláírásával ellátva. Ez utóbbinak erről köteles informálnia a felettesét.


  Cikkely 11 : A jegyesek az egybekelésüket a közös esküjükkel pecsételik meg, melyet a gyűrűcsere jelképez Isten és az emberek előtt.

  Cikkely 12 : Újraházasodás esetén az eskető papnak meg kell bizonyosodnia az érvénytelenítést vagy válást igazoló papírok meglétéről.

  Cikkely 13 : Az eskető papnak a házasságot be kell jegyeznie a levéltárba.

  Cikkely 14 : Különleges esetek és helyi szokások:

  A kánonjog a házasságot bizonyos mértékben egységes keretek között kezeli az Egyház egyediségének megfelelően. Azonban a helyi és kulturális szokásoknak megfelelően az egyházmegyék vagy egyháztartományok további előírásokkal szigoríthatják a házasság szentségének kiszolgáltatását. Ehhez az illetékes Pápai Konzisztórium engedélye szükséges, melyet a Szent Hivatallal és a Hitterjesztési Kongregációval történt egyeztetés után adhat meg.


  B : A szentség érvénytelenítéséről

  Cikkely 1 : A házasság szentségének bármely megsemmisítési, felbontási vagy érvénytelenítési kérelme legelőször is első fokon tárgyalandó a helyi vagy illetékes püspöki hivatal előtt.

  A házasság szentségének megszűnése

  Cikkely 2 : A házasság szentségének megszűnése egy automatikus folyamat, melyhez csak a püspöki hivatal megállapítása szükséges.

  Cikkely 3 : A házasság szentségének megszűnése csak két esetben lehetséges:

   - Cikkely 3.1 : A házastársak egyikének halála.
   - Cikkely 3.2 : A házastársak egyikének szent rendbe való belépése.
   - Cikkely 3.3 :Amikor a rendbe való belépés az ok, a házasság szentségének megszűnése magában hordja a házastársi kötelezettségek alóli felmentést.
   - Cikkely 3.4 : Amikor a rendbe való belépés az ok, a házasság szentségének megszűnése nem ment fel a szülői kötelezettségek alól.


  Cikkely 4 : A házasság szentségének megszűnésekor a házasságot érvényesnek és törvényesnek ismerik el, azonban a jövőre vonatkozóan nem fejthet ki hatást. Minden, ami a múltban történt teljesen törvényes és érvényes.

  A házasság szentségének felbontása

  Cikkely 5 : A házasság felbontása a házasság megszűnését jelenti, mely a házastársak azon döntése, miszerint szétválnak és befejezik közös életüket.

  Cikkely 6 : A házasság szentségének felbontásának okai:

   - Cikkely 6.1 :A házastársak közötti érzelmi szálak megszűnése.
   - Cikkely 6.2 : Házasságtörés, mely esetén a bűnös fél számára az ismételt házasság tiltott.
   - Cikkely 6.3 : A házastárs több mint három hónapig való elhanyagolása. A házasság elhanyagolásában való vétkes fél nem házasodhat újra.
   - Cikkely 6.4 : A házastársak egyikének több, mint három hónapig tartó eltűnése.


  Cikkely 7 : A házasság felbontása magában hordja a házastársak egymás iránti házassági kötelezettségeik alóli felmentést.

  Cikkely 8 : A házasság felbontásakor, ha utódok vannak, a szülői kötelezettségek továbbra is fennállnak.

  Cikkely 9 : A házasság szentségének felbontásakor a házasságot érvényesnek és törvényesnek ismerik el, azonban a jövőre vonatkozóan nem fejthet ki hatást. Minden, ami a múltban történt teljesen törvényes és érvényes.

  Cikkely 10 : Minden a házasság szentségének felbontására irányuló kérelmet a püspöki hivatalba kell benyújtaniuk a házastársaknak vagy a képviselőiknek, mielőtt az illetékes Pápai Konzisztóriumnak továbbítanák az ügyet.

   - Cikkely 10.1 : A püspöki hivatalban az ügyet megvizsgálják, és ítéletet mondanak róla, ugyanitt megállapítva a büntetés és vezeklés mértékét is. Majd az ügy aktáit az illetékes Pápai Konzisztóriumhoz továbbítják, amit az vagy jóváhagy, vagy elutasít.


  Cikkely 11 : A Pápai Konzisztóriumok a saját területükön teljes joghatósággal rendelkeznek a házasságok felbontásának ügyében, a büntetések és vezeklések kiszabásában, a püspöki hivatalok döntéseinek felülvizsgálatában, és a házastársak egyikének vagy mindkettőjüknek eltiltásaiban.

   - Cikkely 11.1 : A Pápai Konzisztóriumok a saját joghatóságuk területén felhatalmazással bírnak, hogy tizenkét hónap elteltével felülvizsgálják a korábban kiszabott vezekléseket.


  A házasság szentségének érvénytelenítése

  Cikkely 12 : A házasság érvénytelenítése tényszerűleg kijelenti, hogy a házasság visszamenőleg érvénytelen volt. Emiatt az Egyház szemében az sosem létezett.

  Cikkely 13 : A házasság szentségének érvénytelenítésekor a házasság érvénytelennek és törvénytelennek tekintendő. A múltban történtek törvénytelennek tekintendők, és azok is maradnak.

   - Cikkely 13.1 :Egyedül a Pápa vagy törvényes delegáltja tehet kivételt az ilyen törvénytelen társközösségek jogi hatásait illetően.


  Cikkely 14 : Egyedül a bíborosok Szent Kollégiumának áll jogában a Pápa nevében egy házasságot érvénytelennek minősíteni.

  Cikkely 15 : Minden házassági érvénytelenségi ügyet a helyi püspöki hivatalban kell benyújtani, majd az illetékes Pápai Konzisztóriumnak kell továbbítani, ami megítéli, hogy van-e alapja a kérésnek. Ezután továbbítják a bíborosi Szent Kollégiumnak.

  Cikkely 16 : Az illetékes Pápai Konzisztórium megítéli az ügyet, és véleményt alkot a perkérdés továbbításáról. Ezen vélemény alapján továbbíthatja az ügyet a Szent Kollégium számára, ami döntést hoz.

  Cikkely 17 : A házassági érvénytelenítési ügyeket a perkérdésük határozza meg, mely kizárólag súlyos szentségkiszolgáltatási szabálytalanságra, vagy a házasság szentségének felvételekor valamely házastárs bizalmának elárulására vagy szimulációra korlátozódik.  A Római És Arisztotelészi Egyház szentségeiről szóló kánoni szöveg, kiadásra és jóváhagyásra került Őszentsége V. Eugene pontifikátusa alatt az Úr MDCLV. évében, március hó 28. napján.

  Legutolsó módosítás a Szent Bíborosi Kollégium által az Úr MDLVII. évében, szeptember hónap 12. napján, szombaton.

  Először publikálva a néhai Őeminenciája Jeandalf bíboros által, az Úr MCDLV. évében, március hónap 28. napján. Átdolgozta, lepecsételte és ismételten publikálta Őeminenciája Aaron de Nagan Kamarás Bíboros, az Úr MCDLVII. évében, szeptember hónap 13. napján, Szent Ripolin ünnepén.
_________________
His Excellency the Most Reverend Monsignor Prof. Dr. theol. Policarpo von Wittelsbach
Bishop of Würzburg
Archabbot of the Abbey of Heiligenbronn
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothčque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Le Droit Canon - The Canonic Law Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com